NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEKonferencja "Żywność XXI wieku" 2014Wydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2016
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Komitet honorowy
Komitet naukowy
Komitet organizacyjny
Referaty plenarne
Program konferencji
Program konferencji pdf
Komunikaty ustne pdf
Komunikaty posterowe pdf
Sponsorzy
Kalendarium
Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Wymiary posterów
Opłaty
Zasady przygotowania prac
Wzór streszczenia
Zasady przygotowania prac docx
Hotele
Dojazd konferencja UWAGA ZMIANY
Zasady przygotowania prac
IMIĘ I NAZWISKO (Arial Narrow, 12 pkt, odstęp między wierszamipojedynczy)
(Odstęp 1 wiersz)
Jednostka organizacyjna (Times New Roman 10 pkt, kursywa, odstęp między wierszami pojedynczy)
(Odstęp 1 wiersz)
 
TYTUŁ (ARIAL NARROW, POGRUBIONY, 12 PKT., WERSALIKI,
ODSTĘPY MIĘDZY WIERSZAMI WIELOKROTNE 1,2 pkt)
(Odstęp 1 wiersz)
Tekst pisany w formacie Word, ustawienie rozmiaru papieru: szerokość 17 cm, wysokość 24 cm; marginesy lustrzane: górny i dolny – 1,5 cm, wewnętrzny 0,7, zewnętrzny 1,3. Tekst pisany czcionką Times New Roman 11 pkt., odstępy między wierszami wielokrotne 1,2 pkt., tekst wyjustowany. Nie dzielić wyrazów. Powołania w tekście pracy na pozycje piśmiennictwa – należy podawać w nawiasach kwadratowych, nazwisko autora i rok wydania publikacji.
 
Objętość całego artykułu ze streszczeniami, rysunkami i tabelami powinna mieścić się w przedziale 20000-22000 znaków (ze spacjami) [rozdział w monografii – ½ arkusza wydawniczego].
Opublikowane zostaną również streszczenia wszystkich doniesień, przygotowane według powyższych wymagań (do 1 strony, maksymalnie 30 wierszy teksu głównego).
 
 
 
WZÓR DOKUMENTU NA STRONIE KONFERENCJI !!! http://www.pttzm.org/ZywXXIw.php/wzor 
Artykuły napisane niezgodnie z wymogami edytorskimi będą odsyłane autorom do korekty
NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEKonferencja "Żywność XXI wieku" 2014Wydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2016