NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEKonferencja "Żywność XXI wieku" 2014Wydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2016
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Komitet honorowy
Komitet naukowy
Komitet organizacyjny
Referaty plenarne
Program konferencji
Program konferencji pdf
Komunikaty ustne pdf
Komunikaty posterowe pdf
Sponsorzy
Kalendarium
Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Wymiary posterów
Opłaty
Zasady przygotowania prac
Wzór streszczenia
Zasady przygotowania prac docx
Hotele
Dojazd konferencja UWAGA ZMIANY
Program konferencji
18 września 2014 r.

   8.00 – 8.45  

   REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, ROZWIESZANIE POSTERÓW

 

   8.459.00

   OTWARCIE KONFERENCJI


 

   9.0010.30

    REFERATY PLENARNE – cz. I

1.       Prof. dr hab. Tadeusz SIKORA
Systemowe zapewnianie bezpieczeństwa żywności – dwadzieścia lat doświadczeń
2.       Lek. wet. Agnieszka ZACHARZEWSKA
Urzędowy nadzór Inspekcji Weterynaryjnej nad bezpieczeństwem żywności z uwzględnieniem programu badań monitoringowych w żywności pochodzenia zwierzęcego
3.       Prof. Dr Ing. Jozef GOLIAN
Quality and safety of meat and meat products in the Slovak Republic


    10.30 – 10.45 
    Prezentacja Firmy KONICA MINOLTA SENSING EUROPE
 
    10.45 – 11.15
     przerwa kawowa

 
     11.15 – 13.15
     REFERATY PLENARNE – cz. II
 
1.       Prof. dr hab. Danuta KOŁOŻYN-KRAJEWSKA
Ryzyko powstawania strat i marnotrawstwo żywności a możliwości ich ograniczenia
2.       Dr Anna SADOWSKA-ROCIEK
Pestycydy nowej generacji - pozostałości w żywności, metody oznaczania i wyzwania analityczne
3.       Dr hab. Małgorzata ZIARNO, prof. SGGW
Biologiczne determinanty bezpieczeństwa żywności
4.       Dr hab. inż. Agnieszka TAJNER-CZOPEK
Akrylamid - potencjalnym zagrożeniem w przetworzonej żywności
 

 
13.15 – 13.30
Prezentacja Firmy SHIM-POL A. M. BORZYMOWSKI
 
13.30 – 14.45
obiad
 

       
14.45 – 17.00
PREZENTACJE KOMUNIKATÓW NAUKOWYCH
(PREZENTACJE USTNE I SESJA POSTEROWA)
Spis komunikatów
Spis posterów
      

       
19.00
spotkanie towarzyskie przy grillu

KARCZMA „POD BLACHĄ” ul. Piastowska 22, Kraków


 


 19 września 2014 r.


9.00 – 10.00

REFERATY PLENARNE – cz. III
1.       Mgr inż. Alicja ZACHARA
Analiza zawartości WWA w wyrobach tradycyjnie wędzonych a wymagania prawne UE
2.       Dr hab. Dorota PIASECKA-KWIATKOWSKA
Alergeny pokarmowe - niebezpieczne składniki żywności
 

10.00 – 10.30
przerwa kawowa

 
10.30 – 11.30
REFERATY PLENARNE – cz. IV
1.       Dr Ing. Vladimír VIETORIS
Applications of marginal sensory methods
2.       Dr inż. Zbigniew OCZADŁY
Bezpieczeństwo zdrowotne żywności a oczekiwania konsumentów
 

11.30 – 11.45 
Prof. dr hab. Tadeusz SIKORA
20 lat działalności czasopisma „Żywność, Nauka, Technologia, Jakość”
 

11.45 – 12.15
PODSUMOWANIE I OFICJALNE
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
 

12.15
obiad
 

 
13.00

 Jubileusz 40-lecia Oddziału i Wydziału Technologii Żywności UR w Krakowie




NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEKonferencja "Żywność XXI wieku" 2014Wydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2016