NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEKonferencja "Żywność XXI wieku" 2014Wydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2016
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Komitet honorowy
Komitet naukowy
Komitet organizacyjny
Referaty plenarne
Program konferencji
Program konferencji pdf
Komunikaty ustne pdf
Komunikaty posterowe pdf
Sponsorzy
Kalendarium
Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Wymiary posterów
Opłaty
Zasady przygotowania prac
Wzór streszczenia
Zasady przygotowania prac docx
Hotele
Dojazd konferencja UWAGA ZMIANY
Referaty plenarne
Prof. dr hab. Tadeusz Sikora Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Jakością: Systemowe zapewnianie bezpieczeństwa żywności – 20 lat doświadczeń (Sikora T., Morkis G.).
Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Techniki i Technologii Gastronomicznej, Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności: Ryzyko powstawania strat i marnowania żywności a możliwości ich ograniczania w łańcuchu żywnościowym (Danuta Kołożyn-Krajewska, Małgorzata Wrzosek, Karol Krajewski, Beata Bilska).
Prof. Ing. Jozef Golian, Dr., Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Słowacja, Katedra Higieny i Bezpieczeństwa Żywności: Quality and safety of meat and meat products in the Slovak republic (Golian, J., Židek, R., Belej, J., Čurlej, J).
Ing. Vladimír Vietoris, PhD., Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Słowacja, Katedra Przechowalnictwa i Przetwórstwa Produktów Roślinnych: Applications of marginal sensory methodologies (Vietoris, V., Balková, H).
Dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Biotechnologii Mleka: Biologiczne determinanty bezpieczeństwa żywności.
Dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biochemii i Analizy Żywności: Alergeny pokarmowe - niebezpieczne składniki żywności.
Dr hab. inż. Agnieszka Tajner-Czopek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Zakład Technologii Przetworów Ziemniaczanych: Akrylamid - potencjalnym zagrożeniem w żywności.
Anna Sadowska-Rociek, Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji, Małopolskie Centrum Monitoringu Żywności, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: Pestycydy nowej generacji - pozostałości w żywności, metody oznaczania i wyzwania analityczne (Sadowska-Rociek A., Cieślik E.).
Mgr inż. Alicja Zachara, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie: Analiza zawartości WWA w wyrobach tradycyjnie wędzonych a wymagania prawne UE.
Dr inż. Zbigniew Oczadły ERGOSolution: Bezpieczeństwo zdrowotne żywności a oczekiwania konsumentów.
Lek. wet. Agnieszka Zacharzewska: Urzędowy nadzór Inspekcji Weterynaryjnej nad bezpieczeństwem żywności z uwzględnieniem programu badań monitoringowych w żywności pochodzenia zwierzęcego.
NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEKonferencja "Żywność XXI wieku" 2014Wydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2016