NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEŻywność Projektowana 2011Wydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2016
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Program konferencji
Referaty plenarne
Lista doniesień wybranych do prezentacji ustnej (e-postery)
Wymiar posterów
Bankiet - informacje komunikacyjne
Mapka konferencji
Informacje o komunikacji MPK
Cennik biletów MPK
Komunikat nr 3
Komunikat nr 2
Komunikat nr 1
Żywność Projektowana 2011

POLSKIE TOWARZYSTWO
TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
 
 
WYDZIAŁ
TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE
 
 
KOMITET NAUK O ŻYWNOŚCI PAN
 
zapraszają na
X Konferencję Naukową
z cyklu
Żywność XXI wieku”
 
 
ŻYWNOŚĆ
PROJEKTOWANA
 
 
Konferencja współfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
 
 
 
 
Kraków, 22-23 WRZEŚNIA 2011
Wydawnictwa Konferencyjne i Pokonferencyjne


Materiały X Konferencji Naukowej z cyklu Żywność XXI wieku "Żywność projektowana - Komunikaty" pod red. Aleksandry Duda-Chodak, Tomasza Tarko, Marii Walczyckiej i Grazyny Jaworskiej, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2011, strony 1-150, ISBN 978-83-932389-3-4

Żywność projektowana. Designed Food. część I Monografia pod red. Marii Walczyckiej, Aleksandry Duda-Chodak, Grazyny Jaworskiej i Tomasza Tarko, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2011, strony 1-220, ISBN 978-83-932389-6-5

Żywność projektowana. Designed Food. część II Monografia pod red. Marii Walczyckiej, Grażyny Jaworskiej, Aleksandry Duda-Chodak i Ladislava Starucha, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2011, strony 1-256, ISBN 978-83-932389-7-2

Żywność projektowana. Designed Food. część III Monografia pod red. Marii Walczyckiej, Grażyny Jaworskiej, Aleksandry Duda-Chodak i Tomasza Tarko, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2011, strony 1-120, ISBN 978-83-932389-2-7

NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEŻywność Projektowana 2011Wydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2016