NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEKonferencja "Żywność XXI wieku" 2014Wydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2016
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Komitet honorowy
Komitet naukowy
Komitet organizacyjny
Referaty plenarne
Program konferencji
Program konferencji pdf
Komunikaty ustne pdf
Komunikaty posterowe pdf
Sponsorzy
Kalendarium
Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Wymiary posterów
Opłaty
Zasady przygotowania prac
Wzór streszczenia
Zasady przygotowania prac docx
Hotele
Dojazd konferencja UWAGA ZMIANY
Komitet naukowy
Prof. dr hab. Teresa Fortuna – przewodnicząca
Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik
Prof. dr hab. inż. Jacek Domagała
Dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz
Prof. dr hab. inż. Halina Gambuś
Prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
Prof. dr hab. Władysław Migdał
Prof. dr hab. Tadeusz Sikora
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
Dr hab. inż. Mariusz Witczak
Dr inż. Ladislav Staruch
NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEKonferencja "Żywność XXI wieku" 2014Wydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2016