NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEKonferencja "Żywność XXI wieku" 2014Wydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2016
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Komitet honorowy
Komitet naukowy
Komitet organizacyjny
Referaty plenarne
Program konferencji
Program konferencji pdf
Komunikaty ustne pdf
Komunikaty posterowe pdf
Sponsorzy
Kalendarium
Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Wymiary posterów
Opłaty
Zasady przygotowania prac
Wzór streszczenia
Zasady przygotowania prac docx
Hotele
Dojazd konferencja UWAGA ZMIANY
Kalendarium
 
Zgłoszenie uczestnictwa do 10 maja 2014 r.,  (e-mail zywnoscxxi@pttzm.org lub listownie)

 Przesłanie streszczeń referatów plenarnych i komunikatów naukowych do 15 czerwca 2014 r.,

Przesłanie tekstu referatów plenarnych i pełnych tekstów komunikatów naukowych (drukowanych w monografii) do 15 czerwca 2014 r.,

 Wniesienie opłaty do 31 lipca 2014 r
 
NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEKonferencja "Żywność XXI wieku" 2014Wydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2016