NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEKonferencja "Żywność XXI wieku" 2014Wydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2016
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Komitet honorowy
Komitet naukowy
Komitet organizacyjny
Referaty plenarne
Program konferencji
Program konferencji pdf
Komunikaty ustne pdf
Komunikaty posterowe pdf
Sponsorzy
Kalendarium
Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Wymiary posterów
Opłaty
Zasady przygotowania prac
Wzór streszczenia
Zasady przygotowania prac docx
Hotele
Dojazd konferencja UWAGA ZMIANY
Komitet organizacyjny
Dr hab. inż. Lesław Juszczak - przewodniczący
Dr Aleksandra Duda-Chodak – sekretarz
Dr inż. Dorota Najgebauer-Lejko – z-ca sekretarza
Dr inż. Małgorzata Bączkowicz – skarbnik
Dr inż. Tomasz Tarko
Dr inż. Teresa Witczak
Dr inż. Sławomir Pietrzyk
Dr inż. Marek Sady


Adres Komitetu Organizacyjnego
 
Konferencja Naukowa „Żywność a bezpieczeństwo zdrowotne”
Wydział Technologii Żywności UR
30-149 Kraków, ul. Balicka 122, p. 1.5
Tel:  (012) 662 47 92
 
Dr hab. inż. Lesław Juszczak
email: rrjuszcz@cyf-kr.edu.pl
Dr Aleksandra Duda-Chodak
email: aduda-chodak@ar.krakow.pl
NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEKonferencja "Żywność XXI wieku" 2014Wydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2016