NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKI GALERIA PRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Konferencja "Żywność XXI wieku" 2016
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

KONFERENCJE
Aktualne


POLSKIE TOWARZYSTWO
TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

WYDZIAŁ
TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE

zapraszają na
XII Konferencję Naukową

z cyklu
„Żywność XXI wieku”
ŻYWNOŚĆ A INNOWACJE


Strona www


Kraków, 22-23 WRZEŚNIA 2016


Archiwalne

Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Technologii Żywności,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
oraz
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności – Oddział Małopolski
 
zapraszają na:
 
4th International Conference on ‘TRENDS IN MEAT AND MEAT PRODUCTS MANUFACTURING’
 
11-12 Czerwiec 2015, Kraków
Miejsce konferencji: Hotel Panorama, Nowy Wiśnicz
 
 
 
Department of Animal Products Technology, Faculty of Food Technology, University of Agriculture in Krakow
and
Polish Society of Food Technologists – Małopolska Branch

are happy to invite to participate in the
 
 
11-12 June 2015, Kraków
The place of conference and accommodation: Hotel Panorama, Nowy Wiśnicz
 

 

 

„Żywność XXI wieku”
ŻYWNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE 2014

http://www.pttzm.org/ZywXXIw.php

4th International Conference on ‘TRENDS IN MEAT AND MEAT PRODUCTS MANUFACTURING’

 

XLI Sesję Naukową Komitetu Nauk o Żywności PAN

INNOWACYJNOŚĆ W NAUCE O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

http://sesjapan.ur.krakow.pl/


17th Conference of young researchers
 
http://www.pttzm.org/CYR.php

Doskonalenie jakości żywności z owoców, warzyw i grzybów
http://www.pttzm.org/kow.php

ŻYWNOŚĆ PROJEKTOWANA 2011
NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIGALERIAPRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2016