NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEKonferencja "Żywność XXI wieku" 2018Wydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2018
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Komitet honorowy
Komitet naukowy
Komitet organizacyjny
Referaty plenarne
Program konferencji
Program konferencji pdf
Komunikaty ustne pdf
Komunikaty posterowe pdf
Sponsorzy
Kalendarium
Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Wymiary posterów
Opłaty
Zasady przygotowania prac
Wzór streszczenia
Zasady przygotowania prac docx
Hotele
Dojazd konferencja UWAGA ZMIANY
Konferencja "Żywność XXI wieku" 2014

 
Wydawnictwa Konferencyjne i Pokonferencyjne


Materiały XI Konferencji Naukowej z cyklu Żywność XXI wieku "Żywność a bezpieczeństwo zdrowotne - Komunikaty" Red. Tomasz Tarko, Aleksandra Duda-Chodak, Mariusz Witczak, Dorota Najgebauer-Lejko, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2014, ISBN 978-83-937001-1-0.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW I SUROWCÓW ŻYWNOŚCIOWYCH. WYBRANE ZAGADNIENIA, Red. Tomasz Tarko, Aleksandra Duda-Chodak, Mariusz Witczak, Dorota Najgebauer-Lejko, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2014, ISBN 978-83-937001-2-7.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, Red. Tomasz Tarko, Aleksandra Duda-Chodak, Mariusz Witczak, Dorota Najgebauer-Lejko, wyd. Oddział Małopolski PTTŻ, Kraków, 2014, ISBN 978-83-937001-3-4. 


POLSKIE TOWARZYSTWO
TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
 
 
 
 
WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE
 
 
KOMITET NAUK O ŻYWNOŚCI PAN
 
 
 
zapraszają na
XI Konferencję Naukową
z cyklu
„Żywność XXI wieku”
 
 
ŻYWNOŚĆ
A BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
 
 
 
18-19 WRZEŚNIA 2014
Kraków
 
NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEKonferencja "Żywność XXI wieku" 2018Wydawnictwa oddziałuLINKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2018