NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKI GALERIA PRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Konferencja "Żywność XXI wieku" 2016
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

Strona wydawnictwa PTTŻ
ŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆ

 

           

         Żywność. Nauka. Technologia. Jakość (ŻNTJ) jest czasopismem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe PTTŻ. Jest to pismo adresowane do pracowników nauki, technologów i analityków żywności, a także menedżerów jakości, studentów technologii żywności oraz kierunków pokrewnych.

Dwumiesięcznik jest opiniotwórczym pismem środowiska nauk o żywności. Na naszych łamach zamieszczamy artykuły dotyczące wszystkich branż przemysłu spożywczego.


Więcej informacji i dostęp do archiwalnych numerów czasopisma na stronie wydawnictwa PTTŻ 
http://www.pttz.org/zyw/index.html

NASZE CELEWŁADZE ODDZIAŁUOFERTA WYDAWNICZAŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆKONFERENCJEWydawnictwa oddziałuLINKIGALERIAPRACE MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKIKonferencja "Żywność XXI wieku" 2016